Potencjał kompresora olejowego

Możności kompresora olejowego można scharakteryzować na zrąbie jego wiadomości technicznych. Fundamentalnym wyróżnikiem jest ciśnienie pracy. Powszechne kompresory przekazują ciśnienie o sumie do paru barów, co przedstawia sumę zezwalającą na skonsolidowanie przewyższającej większości akcesoriów specjalistycznych. Prototypy do użytków fachowych obrazują się sposobnością kreowania bardzo wysokiego ciśnienia o wartości parunastu barów. Kluczowym wymiarem dla użytku kompresora olejowego bywa efektywność mierzona miarą eteru, jakie realnie może wydać ekwipunek w okresie zaledwie jednej sekundzie przy zadanym ciśnieniu. W owym przypadku wszystko zależy od zapotrzebowania urządzenia, które będziemy żądali doładować.

Dla odpowidniej funkcji godzi się zaopatrzyć się w typ o efektywności przynajmniej paru litrów na minutę. Na okoliczność nietrwałych kompresorów będziemy musieli faktycznie zwracać zainteresowanie na konieczności kupowanych narzędzi, aby podczas funkcji nie dochodziło do oporów ciśnienia. Na produktywność kompresora działanie posiada praca napędu.

Im zwiększona, tym oczywiście więcej będziemy możni wymagać od narzędzia. Możność czynności ekwipunku ma także znaczenie przy typowaniu optymalnej wielkości pojemnika, która liczona jest w litrach.