Kształcenie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość niedawno włączony wątek w szkole, ale nic bardziej błędnego, ponieważ pierwsze konwersatoria ujawniały się systematycznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas konwersatoria rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w wielostronny zasięg rąk kompy zaczęły docierać w latach 80 XX wieku, wtedy kompy nastąpiły się generalne jak również ogólnodostępne, zwano je wtedy osobistymi kompami (PC). W roku 1985 okazał się pierwszy ogólnodostępny scenariusz kształcenia informatyki w liceach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne ćwiczenia w szkole były poświęcone czołowo projektowaniu komputerów, ze względu na to, że nie było programu użytkowego oraz szkoleniowego oraz nie istniała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy z czasem ukazało się już oprogramowanie zdecydowanie bardziej aplikacyjne, wówczas powiększało się zaciekawienie programami. Natomiast w liceach stawiano już rozszerzony nacisk na umiejętności odszukiwania oraz wykorzystywania notatek i tak też się czyni po obecny czas.